دریافت پروانه ساخت تجهیز پزشکی

شرکت کاوشکام آسیا از سال 1401 دارای پروانه ساخت تجهیز پزشکی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میباشد.

۱۴۰۱ دوشنبه ۵ ارديبهشت
831 بازدید
دریافت پروانه ساخت تجهیز پزشکی