تعداد بیماران 1000
تعداد پزشکان 35
تعداد نوار قلب های گرفته شده 100000
زیواریتم

ریتم زندگی در دستان تو....در یک دقیقه نوار قلب خود را گرفته و برای دکتر خود بفرستید.

بیشتر بخوانید
زیواریتم
چرا زیواریتم
قابل حمل

دستگاه را در جیب خود گذاشته و آن را همیشه همراه داشته باشید.

کاربری آسان

در هر لحظه فقط انگشتان خود را روی الکترودها بگذارید. بدون استفاده از سیم و ژل، نوار قلب شما گرفته می شود.

مقرون به صرفه

با یک بار خرید این محصول می توانید همیشه نوار قلب بگیرید.

کم مصرف

با دو باتری سکه ای معمولی یک سال نوار قلب بگیرید.

زیوابیت
زیوابیت

همراه همیشگی قلب تو ... با چسباندن زیوابیت نوار قلب شما به دکتر ارسال می شود.

بیشتر بخوانید
چرا زیوابیت
کم مصرف

با دو باتری سکه ای حداقل دو هفته کار می کند.

سرویس ابری

نوارقلب از طریق موبایل برای سرویس ابری ارسال شده و تحلیل می شود.

پوشیدنی

زیوابیت با دو چست لید معمولی بر روی سینه می چسبد.

پایش آنلاین

نوارقلب در لحظه برای سرویس ابری ارسال شده و دکتر نوار قلب را می بیند.

تجربه کاربران